Woonzorg Complex 62 Woningen

Marken is van omstreeks 1200 tot 1957 een eiland geweest; dit bracht een speciale sfeer met zich mee, met z’n eigen  tradities, die niet verloren is gegaan. In de 13e eeuw werd het eiland van dijken voorzien door kloosterlingen van de Norbertijner abdij Mariengaarde, uit Friesland. Die oude band tussen Marken en Friesland vinden we nog terug in de kunstmatige heuvels waarop de woonbuurten werden gebouwd, om ze tegen het water te beschermen. In Friesland heten ze terpen, maar op Marken worden ze werven genoemd. Op de kleine werven staan de langgerekte houten huizen dicht opeen. De smalle straat, de houten topgevels en de door keurige hekjes omheinde erfjes vormen een uniek dorpsgezicht. Iedereen die hier woont heeft op het talud van de werf, buiten de woonbuurt, een eigen bleekveldje.

De meeste nieuwbouw van de laatste jaren vormt een stijlbreuk met dit verleden.
Bij het woningbouwplan op de voormalige locatie “Voor Anker”, net buiten het gebied van de karakteristieke bebouwing, maar wel binnen het gezichtsveld hiervan, zullen de zelfstandige gebouwen als vanzelfsprekend worden opgenomen in het weefsel van het dorp.
Hier wordt in gevelritmiek, kleurtoepassing, materialisatie en schaal meer aansluiting gezocht bij de sfeer van Marken zonder in historiserende architectuur te vervallen.
Met al deze ingrediënten kan de zelfstandigheid en individualiteit van de nieuwe woningen tevens worden benadrukt.

Het totale plan bestaat uit:
- 33 stuks senioren 3-kamer appartementen in 4 bouwvolumes van 3 bouwlagen in het centrumgebied, alsmede
- 14 stuks starters woningen in 1 bouwvolume aan de Akkerstraat ten oosten van de centrumbebouwing, met grondgebonden 2-kamer appartementen en 3-kamer maisonnettes op de verdieping en
- 15 stuks 5-kamer ééngezinswoningen in 3 bouwvolumes van 3 bouwlagen langs de dijk met de Gouwzee aan de westzijde.
De 3 deelplannen vertonen in grote lijnen vormverwantschap met elkaar.

Bij de senioren appartementen is eenvoud en zelfstandigheid van belang; wonen binnen de bestaande sociale netwerken, aangevuld met een zorg aanbod waar de bewoners zelf de regie over voeren. De 4 bouwvolumes omsluiten een semi-openbaar gebied, van waaruit alle woningen worden omsloten; op de verdiepingen middels galerijen.

De starters woningen ontlenen hun individualiteit het meest aan de kopwoningen met de dwarskappen en gestileerde makelaars tegen de windveren. Dakkapellen op de langskap aan de voorgevelzijde en buitentrappen naar de bovenwoningen zijn eveneens typisch aan Marken.

De dijkwoningen hebben hun woonlaag op de 1e verdieping, van waaruit men een prachtig uitzicht heeft over de dijk. Vanaf de Gouwzee is het dakenreliëf zichtbaar.