Kantoren en Woningen

Op de vrijgekomen locatie van zowel een voormalig postkantoor als een vrijstaand woonhuis, is een plan gerealiseerd dat de aanzet gaf tot gemeentelijke opwaardering van het centrumgebied van Oostzaan. Dit "Centrumplan" voorziet in een uitbreiding van het woning- en winkelbestand, alsmede een verbetering van de verkeerscirculatie. De directe omgeving kenmerkt zich door kleinschalige bebouwing met wisselende dakvormen, kaprichtingen en een diversiteit aan kleuren en materialen. De afstand tussen de gebouwen en de openbare weg varieert in diepte. Al deze aspecten zijn in het bouwplan terug te vinden. Het programma bestaat uit een accountantskantoor en een bankfiliaal op de begane grond, waarboven 3 appartementen en 2 maisonnettes. Tussen de woningen onderling zijn de buitenruimtes en woningontsluitingen gesitueerd, waarmee de gewenste gevelparcellering is verkregen. Twee kleuren metselwerk en pannenbedekking dragen hier mede toe bij. Het bestaande openbare voetpad tussen het voormalige postkantoor en het monumentale, uit hout opgetrokken, hoekpand is in takt gebleven. Aan dit pad bevindt zich tevens de centrale toegang tot de woningen. Aan de wens van de Stichting Behoud Oostzaans Erfgoed om het voormalige karakteristieke postkantoor te behouden, is gehoor gegeven door een replica van de voorgevel in het plan op te nemen. Hiermee wordt een stukje historie levend gehouden.