Bedrijfsverzamel Gebouw

Aan de rand van een nieuw industriegebied, op de overgang van nieuwe en oude bebouwing, is een oude boerderij met bijbehorend terrein aangekocht, met het doel een kleinschalig bedrijvencentrum te realiseren. De oude boerderij wordt gehandhaafd en gerenoveerd en vormt 1 bedrijfsunit; de gewenste overige 8 units worden ondergebracht in 2 bouwvolumes, die als "schuren" samen met de bestaande boerderij een compositie vormen rond een binnengebied.
De gesloten buitenzijde van de blokken is donker en sober, de binnenzijde daarentegen is licht van kleur. Hier bevinden zich de toegangen. Alle bedrijfsunits bestaan uit een begane grond verdieping voor opslag, waarboven zich de kantooretages bevinden. In de nieuw aan te leggen tuin worden een aantal bestaande bomen behouden. Tezamen met het gebouwencomplex vormt dit een passende schakel tussen de oude en nieuwe bebouwing in dit industriegebied.