Kantoren en Commerciële Ruimtes

Het centrum van het uitbreidingsgebied “Hanzeland” zal gaan bestaan uit een megablok van kantoorgebouwen, met het nieuwe stationsplein als centrum. De oostelijke pleingevel wordt gevormd door het stadskantoor; voor het aansluitende deel is door ons bureau de stedenbouwkundige uitwerking gemaakt, die overigens ook voor het toekomstig westelijke deel zal gelden. Binnen dit kader hebben wij één van de drie kantoorgebouwen, het hoekgebouw “La Loire“, uitgewerkt.
 
Op alle schaalniveaus is een maximale samenhang met nieuwe en bestaande bebouwing bewerkstelligd. Een hoge arcade, donkere baksteen gevels, poorten met hekken naar het binnenterrein en bestrating van gebakken materiaal benadrukken de beoogde stedelijke sfeer. Op het binnenterrein is de reeds bestaande parkeergarage in het plan opgenomen, door deze te koppelen met een 130m lange looproute annex fietsenstalling, die de kromming van het parkeerdek volgt. Ook de achtergevel van “La Loire” volgt deze lijn. Tevens is dit gebied toegankelijk gemaakt voor aan- en afvoer en beperkt parkeren. De twee gebouwen aan de Koggelaan  vertonen veel overeenkomsten in de gevels, opgebouwd uit betonnen gevelbanden met gemetselde penanten. Maatsysteem, detaillering en materiaal- en kleurgebruik maken kleine verschillen. Ook de overgang tussen beide voorgevels, de aansluiting op het stadskantoor en de gevelkolommen zorgen voor onderscheid. In tegenstelling hiermee biedt de arcade weer samenhang. De lange voorgevel wordt bij “La Loire” beëindigd met een hoogte accent door een extra etage en een betonnen dakrand met overstek. De voorgevel wordt  in een scherpe hoek om het noodtrappenhuis gevouwen en gaat daarna over in een sobere achtergevel.
Het derde gebouw vormt qua materialisatie een contrast maar is toch een hecht onderdeel van het megablok. De drie gebouwen bieden door verschillende gebouwdieptes ruimte aan verschillende kantoorconcepten. Het interieur van “La Loire” is verbijzonderd door kleurgebruik in de kern,  de aanwezigheid van diverse loggia’s, hardglazen toegangspuien tot de toiletten, en een via schuifdeuren toegankelijk dakterras met vlonders en verlichting. Een 7m hoge entreehal biedt via klassieke hoge deuren toegang tot dit bijzonder gewone gebouw.