Upgrading Gevels Bankfiliaal

Tijdens de voorbereiding van een ingrijpende interne verbouwing van een 3-laags kantoorgebouw, ontstond bij de opdrachtgever de wens om het gebouw ook aan de buitenzijde een metamorfose te laten ondergaan. De negatieve aspecten die bij nader onderzoek naar voren kwamen, waren vooral:
- een te grote geslotenheid van de voorgevel op de begane grond
- de weinig gedefinieerde buitenruimte achter de 3 hoge gevelkolommen
- het te nadrukkelijk aanwezige noodtrappenhuis direct naast de nogal onbeschutte entree
- de onveilige en sterk vervuilende hoeken in het buiten entreegebied
- de sombere, vlakke doch sterk verticaal gelede vliesgevels, alsmede de slechte technische
  staat hiervan
- de schijnbaar willekeurige plaats van de gevelreclames
- een grote mate van onregelmatigheid van en kalkuitslag op het gevelmetselwerk De volgende bouwkundige en architectonische ingrepen zijn uitgevoerd:
- door het plaatsen van grote glaspuien op de begane grond heeft de gevel daar meer openheid
  gekregen
- met het terugleggen van de entree is een betere overgang van buiten naar binnen vice versa
  ontstaan
- een crèmekleurige licht gebogen wand, waarachter het beveiligde geldgebied is gelegen en
  waarin de geldautomaten zijn opgenomen, omvat het noodtrappenhuis ter plaatse waarmee
  onoverzichtelijke hoeken zijn verdwenen
- vervolgens zijn bovenstaande onderdelen tot een eenheid gesmeed middels een
  aluminiumgrijze gevelband / luifel met lichtlijn, die vanaf het aangrenzende buurpand ter
  rechterzijde tot voorbij het noodtrappenhuis is doorgetrokken
- de vernieuwde vliesgevels zijn in een aluminiumgrijze kleur uitgevoerd, behoudens de
  donkergrijze banden ter hoogte van de raamopeningen
- alle bestaande gevelkozijnen hebben eveneens een aluminiumgrijze kleur gekregen
- per verdieping zijn 3 aluminiumgrijs kleurige vleugelprofielen aangebracht, welke tevens het
  buiten entreegebied omvatten, en die bijdragen aan een horizontale gevelstructuur
- het open noodtrappenhuis is omkleed met een geperforeerde metalen beplating, waarmee de
  onrustige gedetailleerdheid is verdwenen
- het metselwerk van de overige gevels is in een donkergrijze kleur uitgevoerd. Door bovenstaande veranderingen heeft het gebouw de gewenste uitstraling verkregen en zijn
technische en visuele kwaliteit zichtbaar verbeterd.