Bedrijfshal met Kantoren

Voor een groothandel in sanitair, is op het voormalig spoortracé en huidig industrieterrein "Op het Spoor" te Zaandam een bedrijfsgebouw ontworpen, temidden van omliggende gebouwen met een zeer divers karakter, zowel in omvang als architectonische kwaliteit.

Het programma heeft geleid tot een uiterst efficiënte opzet inzake indeling en constructie. De halafmeting is voornamelijk bepaald door een optimale indeling voor palletstellingen met manoeuvreerruimte voor heftrucs en steekwagens. In de kantoorindeling is de lengtemaat benadrukt middels twee zones, benadrukt door vloerafwerking, plafonds, balies en kasten, waarin de verschillende functies zijn gerangschikt. Tevens is rekening gehouden met een toekomstige showroom op de insteekverdieping. Door middel van het materiaalgebruik en niet door de bouwvorm is een expressief gebouw gemaakt, waarbij de verschillende gebouwfuncties in de gevels zijn af te lezen.

De gevels bestaan uit gemoffelde metalen golfplaten, in twee verschillende golfafmetingen en kleuren, waaronder een 2 meter hoge plint met enerzijds een steenachtig Granitex plaat en anderzijds een houten printplaat uiterlijk. De buitenverlichting en de inrichting van het voorterrein zijn mede ontworpen, daar door de gemeente eisen zijn gesteld aan de architectonische kwaliteit van de buitenopslag van goederen.