Bezoekerscentrum

FLUITEN Architectonisch landschap / landschappelijke architectuur. Het Oostvaardersland biedt het summum van “bewustwording met betrekking tot de natuur”. Het is verbonden met de hele wereld, opgenomen in een globaal netwerk van vogels: het wereldse. Hiernaast heeft het Oostvaardersland zich ontwikkeld tot kerngebied in het Nederlandse natuurnetwerk en de dagelijkse leefomgeving; het aardse.
Het Oostvaardersveld is waar, en van waaruit het hele Oostvaardersland beleefd kan worden. Tussen de polen van het wereldse en het aardse en in het Oostvaardersveld, bevindt zich het natuuractiviteitencentrum. Het Oostvaardersveld.
De groene ervaring begint zodra de A6 verlaten wordt en men door het bos aankomt. Het parkeren ten opzichte van het natuuractiviteitencentrum is als een positionering van onszelf ten opzichte van het deel-zijn in de wereld. De transformatie continueert met de wandeling naar het gebouw, waarbij dit verschijnt en weer aan het zicht onttrokken wordt.
Als representatie van het Oostvaardersland bevat de omgeving van het gebouw de hele range aan landschappen, variërend van nat naar droog.
Het gebouw is een schakel tussen bos, grasland, riet en water door o.a. de weerspiegeling daarvan. Het gebouw is de representatie en verbinding tussen het wereldse en het aardse, mens en natuur. Dit uit zich in de keuze voor drijven; een tere dynamische balans. Het gebouw bestaat uit vier geschakelde fluiten (“oostvaarders” voeren in boten die fluiten werden genoemd), met aan de buitenzijde steigers als entree en vertrekpunt voor boottochten naar het uitzichtpunt in het hart van de Oostvaardersplassen. Een tweede uitzichtpunt ligt in het Oostvaardersveld, als reflectie van het gebouw en doel van de wandelingen. Door de waterpartijen vanuit de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld elkaar te laten ontmoeten, ontstaat de kans voor het creëren van verschillende eilanden. In dialoog met het gebouw ligt een speeleiland. Verder biedt een bebost eiland ruimte voor een natuurkampeerterrein. De eco-lodges bevinden zich ook nabij een eiland. Het natuuractiviteitencentrum.
De begane grond en eerste verdieping zijn voor educatie over het Oostvaardersland. Op de tweede verdieping is een multimediapaviljoen toegevoegd om duidelijk te maken dat de natuur niet begrensd is maar zich over de hele wereld uitstrekt. Daar kun je naar buiten kijken over het gebied. In de kelder zijn o.a. de installaties.
Uit de vier boten worden “happen” genomen waar daglicht naar binnen kan vallen. Tevens blijven zo alle buitenactiviteiten, zoals een terras voor het restaurant, binnen het gebouw. De vier drijvende gebouwen worden in “massiefhout” uitgevoerd en afgewerkt met inlands-lariks, met daarin grote spiegelende glasvlakken. Deze weerspiegelen een van de landschappen. Van binnenuit wordt hierop middels een “optical projection foil” geprojecteerd; bijvoorbeeld de paarden. Zo ontstaat een gebouw met een dubbelzinnige natuurlijkheid; bestaand uit natuurlijke materialen zonder demonstratief duurzaam te willen zijn. Gebouwen die in de tijd zullen veranderen, per seizoen een andere gedaante aannemen (projectie en reflectie) en flexibel zijn in gebruik. Het DuBo installatieadviesbureau stelt een “landschappelijk” dak voor; vier zones met pv-zonnecellen, een waterbuffer, een helofytenfilter en een terras; om zo een energieneutraal gebouw te maken. Door het gesloten ontwerp is de energievraag beperkt; een compact gebouw met vier klimaatzones. We maken gebruik van natuurlijke ventilatie en energie wordt duurzaam opgewekt; pv-cellen voor elektriciteit en de bioWKK op afvalhout voor warmte en elektriciteit. Wij leven in een snel veranderende wereld: huidige opvattingen kunnen morgen ouderwets zijn. Het natuuractiviteitencentrum kan moeiteloos worden uitgebreid met een vijfde “oostvaarder”. Maar het gebouw kan ook verplaatst worden naar een ander gebied; voor een “event” zou één van de boten verplaatst kunnen worden of een drijvend terras kunnen worden toegevoegd. Met dit gebouw beschikt Staatsbosbeheer over een moderne, representatieve, betekenisvolle vestiging die recht doet aan de unieke eigenschappen van het Oostvaardersland.