Follies in Recreatiegebied

Na voltooïng van de stortlocatie in het recreatiegebied Spaarnwoude, kon het ontstane heuvelcomplex, ontworpen door landschapsarchitect Gerard Jol, als uitzichtheuvels worden ingericht. De eerste ingrepen waren een skibaan en een klimwand met "zonneschijf". Van de door ons bureau ontworpen objecten is het uitzichtpunt op de 30-meter-heuvel de centrale spil van het plan, van waaraf het gehele gebied is te overzien. Een ovale ring (gekleurde ronde buizen met Fiberstar lijnverlichting) op 3 meter hoogte boven de top zorgt voor een besloten sfeer in deze openheid en is van grote afstand een markant element. Een "kraaiennest", toegankelijk via naar boven toe steeds stijler en smaller wordende trappen, is toegevoegd om van een nog spectaculairder uitzicht te kunnen genieten. Op de 22-meter-heuvel staat een "spreekgestoelte", als afgeleide van het "kraaiennest". Voor de Heuvelverbinding wordt het bestaande dijklichaam als uitgangspunt genomen. Een kunstmatige grondkering levert een markante verschijningsvorm op.
Belangrijk is de toevoeging van de "regenboog" als verbindend element, bestaande uit drie aan elkaar gekoppelde, gekleurde buizen. De ingangen van het gebied worden voorzien van identieke entree-elementen, opgebouwd uit betonplaten en een "baeken" als informatiedrager. Overeenkomsten in vorm, materiaal, kleur en detaillering zorgen voor onderlinge samenhang tussen de diverse elementen en roepen tevens herkenning op, waardoor de zichtlijnen worden versterkt en men zich in het gebied kan oriënteren.