Uitzichttoren

Bij het door ons bureau ontworpen hoofdkantoor voor NV Afvalzorg Holding te Assendelft, gelegen op de stortlocatie Nauerna, is mede het omliggende buitengebied ingericht. Hoogtepunt hiervan is de met strekmetaal beklede stalen uitzichttoren (22m), die dient als baken voor het gebouw op grotere afstand. ’s Avonds wordt de toren van binnenuit verlicht. Verweven met het entreeplankier en met z’n zwaartekracht tartende vorm, is het de spannende toegangspoort tot het gebouw. Op de toren staat een experimentele windturbine die een bijdrage levert aan de energie huishouding van het gebouw.