Verbouwing en Inrichting Bankfiliaal

Om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft de ING-Bank een fijnmazig netwerk van advieskantoren in het land gevestigd, waar men zowel eenvoudige geldafhandelingen kan doen als financiële zaken kan regelen.
Kenmerkend voor een advieskantoor is de geleidelijke overgang van een openbaar toegankelijke zone direct achter de entree naar meer privé gebied, of anders geformuleerd: van ontvangstbalie via informele zithoek tot spreekkamer.
In de meest optimale vorm zijn deze functies achter elkaar geschakeld op één (begane grond) niveau, waarmee voor het winkelend publiek een laagdrempelig karakter ontstaat. Tevens bevordert het de overzichtelijkheid voor de werknemers; men kan onder alle omstandigheden visueel contact met elkaar houden.

Voor een franchise ondernemer is in het winkelcentrum van Leidschendam een pand verbouwd en ingericht als advieskantoor. Op deze locatie was het echter niet mogelijk om aan bovenomschreven wensen te voldoen, waardoor de functies zich op meerdere niveau’s bevinden.
Om toch voldoende openheid en transparantie te bieden is in het centrale deel van het pand een vide gemaakt, zijn de vloeren in split-level geplaatst en alle borstweringen in glas uitgevoerd.
Ondanks de vrij grote diepte van het pand en slechts één gevelzijde ramen / puien, kon er op deze wijze ook voor voldoende daglichttoetreding worden gezorgd.