Bedieningspost Oosterdoks Doorgang

Nabij het Oosterdoks eiland is een bedieningspost gerealiseerd, van waaruit zowel de eveneens door ons bureau ontworpen Oosterdoks draaibrug en Langedoksbrug (Mr. J.J. van der Velde brug), alsmede de noordelijker gelegen NS-spoorbrug en verkeers(bascule)brug worden bediend. Om maximaal zicht op het bedienen van zowel de Oosterdoks draaibrug als de Langedoksbrug te waarborgen, is een centrale positie in het water gekozen aan het einde van bestaand remmingwerk.
De eis van de supervisoren om op maaiveldniveau maximaal doorzicht te bieden heeft geresulteerd in een volledig transparante tussenlaag, die de kelder van de bedieningsruimte scheidt. Daar in deze hoog gelegen bedieningsruimte tevens geldafhandelingen plaats vinden (innen havengeld), is om veiligheids redenen voor gescheiden trappen gekozen, één voor personeel en één voor publiek. Van deze in de tussenlaag kruislings geplaatste open stalen trappen met uitkragende treden, vallen de trapbomen samen. Deze vormen daardoor een constructief element. De bedieningsruimte biedt rondom maximaal uitzicht, waarbij zoninstraling wordt tegen gegaan door riante dakoverstekken en speciaal zonwerend glas. Gevels, dak en onderzijde zijn bekleed met titanium. Dit materiaal zal de kleur van de omgeving aannemen. De in de kelder ondergebrachte functies behoeven nauwelijks daglicht. De bovenzijde ligt op dezelfde hoogte als het Oosterdoks eiland, waardoor de vloer diep in het water steekt. Deze kelder is rondom bekleed met basalt; een donker en bruut materiaal, dat opgaat in het donkere vaarwater. Grondspots laten 's nachts de bedieningsruimte boven het water zweven.